Kontrola korunou

Kontrola korunou

  • Publikováno: 1.5.2005
  • Typ: otázky & odpovědi
  • Zdroj: Účetnictví v praxi 2005/5

Ing. Antonín Jeřábek

Co přesně znamená pojem "kontrola korunou"?

Odpověď:

Vysvětlení pojmu "kontrola korunou" musíme hledat v Českém účetním standardu č. 015 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. V bodu 5. 3 tohoto standardu je předepsáno, že v maloobchodní činnosti se analytické účty u zásob zboží mohou členit jen podle míst uskladnění či podle odpovědných osob. Není tedy nutno je členit podle jednotlivých druhů zásob zboží. Aby za této situace mohla být provedena inventarizace takto evidovaných zásob, je třeba zvolit na účtu zboží takové ocenění, které by umožnilo inventarizaci takto analyticky členěného zboží. Podle zákona platí, že zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Pro účel ocenění korunou musíme pořizovací cenou rozdělit na dva analytické účty. Na jednom je zboží oceněno v prodejní ceně včetně DPH a na druhém analytickém účtu je rozdíl mezi touto prodejní cenou a cenou pořizovací. V souhrnu je zboží oceněno pořizovací cenou.

Pro názornost si popišme schematický příklad takto účtovaného zboží v maloobchodní prodejně. Prodejna se naskladní zbožím a to je účtováno na analytickém účtu A k této prodejně zboží v prodejní ceně a na druhém analytickém účtu B k této prodejně je účtován rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou. Pro jednoduchost po prvním dnu prodeje uděláme inventarizaci této prodejny. Sepíšeme zboží v prodejně v o cenění prodejními cenami a k této částce přičteme částku z pokladny v prodejně. Jestliže se výsledná suma rovná stavu analytického účtu A, není ani manko ani přebytek. Takto je možno dělat velmi jednoduše inventury v prodejně i v průběhu účetního období. V reálu bude situace složitější o to, že do prodejny od poslední inventury bylo mnohokrát dodáno další zboží, část zboží prodána a mnohokrát byla hotovost z pokladny odvedena. S tím se lze snadno vyrovnat. Mnohem horší je situace, kdy se v prodejně často mění prodejní ceny zboží. Před každou změnou by proto měla být provedena inventura a zboží na analytických účtech A a B přeceněno. Mění se jen poměr mezi účty A a B, nikoliv jejich souhrn, tj. pořizovací cena.

Kontrola korunou je tedy pomocná metoda zachycení zboží v prodejně, pokud účetní jednotka není schopna zajistit řádnou analytiku podle jednotlivých druhů zboží. Pokud budou maloobchodní jednotky vybaveny pokladnami, zejména těmi, které využívají čárkový kód na zboží, bude "kontrola korunou" jako metoda překonána.


Obsah dokumentu

Komerční sdělení

Klíčová slova