Majetek zaplombovaný z důvodu nařízené exekuce

Majetek zaplombovaný z důvodu nařízené exekuce

  • Publikováno: 3.5.2007
  • Typ: otázky & odpovědi
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 2007/5

JUDr. Irena Fleischmanová

Obchodní společnost doložila souhlas s umístěním sídla dokladem o vlastnictví prostor. V předloženém výpisu z katastru nemovitostí byla u všech položek zapsána plomba z důvodu nařízené exekuce. Může vlastník prostor udělit souhlas s umístěním sídla společnosti, je-li jeho majetek zaplombován z důvodu nařízené exekuce?

Uvedená exekuce se váže pouze k povinnostem vlastníka nemovitosti, nikoliv k nemovitosti samé. Znamená to, že vlastník „zaplombované“ nemovitosti nemůže s nemovitostí „manipulovat“, např. ji nemůže převádět nebo s ní jinak nakládat. Toto omezení však nebrání uvedenou nemovitost použít jako sídlo obchodní společnosti.


Obsah dokumentu

Komerční sdělení

Klíčová slova

Související výklady