Zdravotní a sociální pojištění v době neplaceného volna

Zdravotní a sociální pojištění v době neplaceného volna

  • Publikováno: 6.8.2010
  • Typ: otázky & odpovědi
  • Zdroj: Otázky & odpovědi pro účetní 2010/8

PaeDr. Jan Mikáč

Dne 11. 3. 2011 mi bude končit tříletá rodičovská dovolená. Vzhledem k nedostatku míst v mateřské školce a vzhledem k tomu, že pracuji ve školství, by bylo pro mě i mého zaměstnavatele výhodnější, abych do zaměstnání nastoupila až od září roku 2011. Zaměstnavatel souhlasí s poskytnutím neplaceného volna na toto období. Zajímalo by mě, jak je to s placením zdravotního, případně sociálního pojištění v době neplaceného volna za předpokladu, že celodenně pečuji o dítě do čtyř let (mám ještě sedmileté dítě). Domnívám se že tyto dávky by za mě měl odvádět zaměstnavatel. Může je pak po mně zpětně vymáhat, nebo to záleží na vzájemné dohodě?

Placení pojistného na zdravotní pojištění za dny poskytnutého pracovního volna bez náhrady mzdy je dáno ustanovením § 9 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Obecně platí, že zaměstnanec hradí jednu třetinu a zaměstnavatel dvě třetiny z celkové částky pojistného vypočítaného za kalendářní dny neplaceného volna. Zaměstnavatel často poskytne neplacené volno jen pod podmínkou, že se zaměstnanec zaváže písemnou smlouvou k tomu, že zaměstnavateli zaplatí zčásti nebo zcela pojistné, které jinak hradí zaměstnavatel.

Pojistné z neplaceného volna se ale neplatí u všech zaměstnanců, kromě jiných případů také u osob, které celodenně, osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče je splněna i tehdy, když je dítě předškolního věku umístěno v jeslích nebo mateřské škole na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně.

Protože zaměstnanec nemá během volna žádný započitatelný příjem, pojistné na sociální zabezpečení se neplatí.

Ve vašem případě za vás tedy zaměstnavatel po dobu vašeho neplaceného volna nebude platit žádné pojistné.

Související předpisy:

  • § 9 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění
  • § 3 odst. 5 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
  • zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Komerční sdělení

Související výklady