Zákon č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

346/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. listopadu 2010,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. I

Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. , zákona č. 96/1993 Sb. , zákona č. 157/1993 Sb. , zákona č. 196/1993 Sb. , zákona č. 323/1993 Sb. , zákona č. 42/1994 Sb. , zákona č. 85/1994 Sb. , zákona č. 114/1994 Sb. , zákona č. 259/1994 Sb. , zákona č. 32/1995 Sb. , zákona č. 87/1995 Sb. , zákona č. 118/1995 Sb. , zákona č. 149/1995 Sb. , zákona č. 248/1995 Sb. , zákona č. 316/1996 Sb. , zákona č. 18/1997 Sb. , zákona č. 151/1997 Sb. , zákona č. 209/1997 Sb. , zákona č. 210/1997 Sb. , zákona č. 227/1997 Sb. , zákona č. 111/1998 Sb. , zákona č. 149/1998 Sb. , zákona č. 168/1998 Sb. , zákona č. 333/1998 Sb. , zákona č. 63/1999 Sb. , zákona č. 129/1999 Sb. , zákona č. 144/1999 Sb. , zákona č. 170/1999 Sb. , zákona č. 225/1999 Sb. , nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb. , zákona č. 17/2000 Sb. , zákona č. 27/2000 Sb. , zákona č. 72/2000 Sb. , zákona č. 100/2000 Sb. , zákona č. 103/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 132/2000 Sb. , zákona č. 241/2000 Sb. , zákona č. 340/2000 Sb. , zákona č. 492/2000 Sb. , zákona č. 117/2001 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 239/2001 Sb. , zákona č. 453/2001 Sb. , zákona č. 483/2001 Sb. , zákona č. 50/2002 Sb. , zákona č. 128/2002 Sb. , zákona č. 198/2002 Sb. , zákona č. 210/2002 Sb. , zákona č. 260/2002 Sb. , zákona č. 308/2002 Sb. , zákona č. 575/2002 Sb. , zákona č. 162/2003 Sb. , zákona č. 362/2003 Sb. , zákona č. 438/2003 Sb. , zákona č. 19/2004 Sb. , zákona č. 47/2004 Sb. , zákona č. 49/2004 Sb. , zákona č. 257/2004 Sb. , zákona č. 280/2004 Sb. , zákona č. 359/2004, zákona č. 360/2004 Sb. , zákona č. 436/2004 Sb. , zákona č. 562/2004 Sb. , zákona č. 628/2004 Sb. , zákona č. 669/2004 Sb. , zákona č. 676/2004 Sb. , zákona č. 179/2005 Sb. , zákona č. 217/2005 Sb. , zákona č. 342/2005 Sb. , zákona č. 357/2005 Sb. , zákona č. 441/2005 Sb. , zákona č. 530/2005 Sb. , zákona č. 545/2005 Sb. , zákona č. 552/2005 Sb. , zákona č. 56/2006 Sb. , zákona č. 57/2006 Sb. , zákona č. 109/2006 Sb. , zákona č. 112/2006 Sb. , zákona č. 179/2006 Sb. , zákona č. 189/2006 Sb. , zákona č. 203/2006 Sb. , zákona č. 223/2006 Sb. , zákona č. 245/2006 Sb. , zákona č. 264/2006 Sb. , zákona č. 267/2006 Sb. , zákona č. 29/2007 Sb. , zákona č. 67/2007 Sb. , zákona č. 159/2007 Sb. , zákona č. 261/2007 Sb. , zákona č. 296/2007 Sb. , zákona č. 362/2007 Sb. , zákona č. 126/2008 Sb. , zákona č. 306/2008 Sb. , zákona č. 482/2008 Sb. , zákona č. 2/2009 Sb. , zákona č. 87/2009 Sb. , zákona č. 216/2009 Sb. , zákona č. 221/2009 Sb. , zákona č. 227/2009 Sb. , zákona č. 281/2009 Sb. , zákona č. 289/2009 Sb. , zákona č. 303/2009 Sb. , zákona č. 304/2009 Sb. , zákona č. 326/2009 Sb. , zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb. , se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 137 zní:

㤠1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie137) a upravuje

  • a) daň z příjmů fyzických osob,
  • b) daň z příjmů právnických osob.
137) Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES . Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >|

Komerční sdělení

Klíčová slova