Časopis Daně a právo v praxi

Časopis Daně a právo v praxi

 

ČASOPIS 

 

Odborný měsíčník informuje o všech změnách a aktuálních tématech v daňové problematice i souvisejících oblastech. 

 

CO JE OBSAHEM?

 

 

 

 

Odborný měsíčník pro: 

daňové poradce, ekonomy, auditory, finanční manažery, zaměstnance státní správy, účetní.

 

 • Časopis vychází pod odborným dohledem Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu a Ministerstva financí ČR.
 • Aktuální výklady a informace z praxe a legislativy doplněné o příspěvky s praktickým zaměřením včetně názorných příkladů, tabulek a schémat.
 • Formát A4, 56 stran
 • Expertní příspěvky jsou určeny pokročilým daňovým specialistům a podrobněji rozebírají daňové a související předspisy a témata.
 • Spolupracujeme s předními odborníky a na expertní příspěvky dohlíží redakční rada.
     

REDAKČNÍ RADA

   
     

O AUTORECH

   
     

BONUSY PRO 

PŘEDPLATITELE

   
     

UKÁZKA, ARCHIV A OBSAH

   
     

POKYNY PRO AUTORY

   
     

KONTAKTY

   
 

  


 

    

 

Co je obsahem?

 • Časopis s dlouholetou tradicí (vydáván od roku 1995).
 • Od roku 2004 dostupný v elektronické podobě i na portálu danarionline.cz.
 • Měsíčník plný odborných článků, které se věnují problematice daní, práva, judikatury a v neposlední řadě podnikání.
 • Články jsou přehledně řazeny do jednotlivých rubrik - téma měsíce, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daňová praxe, mezinárodní zdanění, podnikání, právo, mezinárodní zdanění, judikatura ad..
 • Součástí každého vydání jsou i odpovědi na dotazy čtenářů z praxe, aktuality, přehled legislativy a daňový kalendář na příslušné období.

Archiv a obsah časopisu naleznete na stránce: Archiv časopisu Daně a právo v praxi

 • Od roku 2016 jsou součástí časopisu také expertní příspěvky pod označením Daňový expert. Na jejich obsah dohlíží redakční rada.

Archiv článků označených Daňový expert naleznete na stránce Archiv Daňový expert.

 

Redakční rada

 • Expertní příspěvky připravují přední odborníci na daňovou a účetní problematiku a související právní předpisy. Na obsah příspěvků dohlíží redakční rada ve složení:

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.,
Ing. Tomáš Hajdušek,
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.,
JUDr. Lenka Matyášová,
Ing. Jiří Nekovář,
Ing. Jiří Nesrovnal,
Ing. Jan Rambousek, LL.M.,
Mgr. Tomáš Rozehnal,
Ing. Monika Sušánková,
doc. JUDr. Ivana Štenglová,
Ing. Ivo Šulc.


Každý příspěvek prochází schválením redakční rady a tím je zajištěna mimo jiné vysoká odbornost a preciznost zpracování daného tématu.

 

O autorech

Našimi autory jsou přední odborníci z daňových a právních kanceláří, ministerstev, finančních úřadů, vysokých škol a jiných odborných institucí.

Na obsahovou a odbornou stránku příspěvků navíc dohlíží odborný dohled z Ministerstva financí a z Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu.

Ing. Ladislav Pitner

Ing. Ivana Pilařová

Ing. Martin Děrgel

Od absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze působí ve státní správě (nejprve na Federálním cenovém úřadě a od roku 1990 na Ministerstvu financí) zastával některé řídící funkce, mimo jiné funkci ředitele odboru nepřímých daní a vedoucího oddělení DPH. Působil a působí jako lektor se zaměřením na oblast legislativy DPH, je autorem několika desítek odborných publikací k této dani a je také autorem řady odborných článků a odpovědí na dotazy k DPH.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, od roku 1994 působí jako daňová poradkyně a od roku 1995 se věnuje také auditorské činnosti. Je autorkou řady knih a odborných článků, především z oboru účetnictví, daní a souvisejícího obchodního práva. Od roku 1994 se zabývá také přednáškovou činností v této oblasti.

Vystudoval elektrotechnickou a poté ekonomickou fakultu v Brně, kde další tři roky učil. Od roku 1995 je daňovým poradcem působícím zejména na Ostravsku se zaměřením na daně z příjmů a DPH. Věnuje se také publikační činnosti v řadě časopisů s daňovou a účetní tématikou.

 

Ing. Ivan Macháček

Ing. Pavel Běhounek

 

 

 
 

Po absolvování vysoké školy se zaměřením na obor ekonomika energetiky působil v různých ekonomických a řídících funkcích u projekční firmy v Přerově a podnikatelských firem v Olomouci. Působí jako lektor ekonomických předmětů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 1993 je daňovým poradcem se zaměřením na daň z  příjmů. Dosud publikoval více než 1.200 odborných článků a je autorem více než 10 publikací zaměřených na daňovou problematiku vydaných v různých nakladatelstvích ČR.

Daňový poradce a dlouholetý autor, který se specializuje zejména na oblasti daní. Pro časopis Daně a právo v praxi připravuje nejen aktuality z dění v účetní a daňové oblasti, ale také je autorem řady oblíbených příspěvků například na téma Souběh funkcí.

 

  

 

Bonusy pro předplatitele

Samozřejmostí jsou bonusy k předplatnému:

 • sleva na semináře a konference pořádané Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • zvýhodněná nabídka knih a dalších produktů (DVD aj.)

 

 
 

Archiv a obsah všech čísel a článků časopisu Daně a právo v praxi si můžete prolistovat na stránce: Archiv časopisu Daně a právo v praxi

 

 

 

Pokyny pro autory

Články v časopise Daně a právo v praxi

 • snažíme se zaměřovat je na aktuální témata, novinky v oblasti daní a souvisejících oblastech, komentáře k novelám apod.
 • dalším typem článků jsou příspěvky na praktická "nadčasová" témata, co se v praxi často řeší a co je případně nejasné, články obsahující konkrétní příklady, výpočty, vzory, 
 • téma článku vždy závisí na domluvě redaktora s autorem, téma může navrhnout redaktor, ale určitě uvítáme i pokud autor sám navrhne námět. Většinou nám autor dá vědět své zaměření, specializaci, oblasti, kterým se věnuje, a podle toho je pak osloven s náměty. Dle přání autorů je možné domluvit i více článků dopředu do jednotlivých čísel.

  Termíny odevzdání textu navrhuje redakce, dle harmonogramu časopisu (po domluvě možné zaslat pro větší přehled). Většinou to vychází tak, že termín odevzdání příspěvku je vždy v polovině měsíce předcházejícího měsíci vydání čísla (např. tedy do květnového čísla se odevzdávají články do poloviny dubna).
  Časopis nemá pevný ediční plán, protože se snažíme pružně reagovat na aktuální vývoj a na to, co čtenáři momentálně řeší.

  Články ještě před uveřejněním procházejí kontrolou našeho odborného dohledu - na problematiku DPH je to Ing. Ladislav Pitner z Ministerstva financí a na ostatní daně, správu daní a obchodní právo JUDr. Ing. Lubomír Janoušek z Finančního ředitelství pro Prahu. Pokud se vyskytne speciální tematika, požádáme vždy o dohled některého z dalších našich autorů, který se danou problematikou zabývá.
  V případě připomínek odborného dohledu nebo redakčních korektur konzultujeme samozřejmě všechny úpravy s autorem článku.

  V případě uzavření domluvy o spolupráci Vám zašleme návrh licenční smlouvy na články a můžeme se již konkrétně domluvit na nějakém příspěvku.

  Nakonec se ještě stručně zmíníme o našem odborném internetovém portálu Daňaři online, který je již několik let nedílnou součástí časopisu. Články z časopisu tvoří významnou část obsahu portálu - jsou po přihlášení dostupné našim zákazníkům v rámci jejich předplatného v sekci Knihovna. Na portálu mohou uživatelé také nalézt daňové novinky, mohou zde diskutovat nebo vyjadřovat své názory v blogu.