Osobní příplatek – změna nebo odebrání

Náhled dokumentu
 

Osobní příplatek – změna nebo odebrání

DOKUMENT JE PŘÍSTUPNÝ V PRODUKTU Daňový expert

 

PRO ZOBRAZENÍ DOKUMENTU VYUŽIJTE ZKUŠEBNÍHO PŘÍSTUPU NEBO SI OBJEDNEJTE NĚKTERÉ Z NAŠICH PŘEDPLATNÝCH. Máte-li předplatné již zakoupeno, můžete se přihlásit.

Datum publikování: 10. 1. 2009
Autoři: JUDr. Eva Dandová
Typ: komentáře
Zdroj: Řízení školy 2009/1
Víte, zda existuje nějaký právní nebo metodický předpis jak postupovat při změně nebo odebrání osobního příplatku? Zda stačí pouze nový platový výměr a zaměstnance ústně seznámit s důvodem změny, nebo je třeba, aby zaměstnavatel ještě písemně změnu nebo odebrání zdůvodnil? To vše se dozvíte v násIedujícím příspěvku.
Osobní příplatek – změna nebo odebrání Víte, zda existuje nějaký právní nebo metodický předpis jak postupovat při změně nebo odebrání osobního příplatku? Zda stačí pouze nový platový výměr a zaměstnance ústně seznámit s důvodem změny, nebo je třeba, aby zaměstnavatel ještě písemně změnu nebo odebrání zdůvodnil? To vše se dozvíte v násIedujícím příspěvku. Osobní příplatek je nenárokovou složkou platu zaměstnance a záleží výhradně na zaměstnavateli, jakým způsobem jej zaměstnanci přizná nebo odebere nebo jaká si stanoví vnitřní pravidla tohoto postupu (např. v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise). Pro nenárokovou složkou platu je charakteristické, že do rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání má povahu pouze fakultativního plnění a obligatorním plněním se stává až na základě rozhodnutí zaměstnavatele nebo na základě kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu zaměstnavatele. Žádný metodický pokyn, který by stanovil jak postupovat při jeho přiznání nebo změně neexistuje. Pro podrobnosti k otázkám uvedeným v úvodu článku zajděme ale trochu do historie. Za platnosti starého zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.) byl osobní příplatek upraven v § 12 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech a podrobnosti v § 7 nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí a v § 7 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Obě ustanovení § 7,

Předplatné

Chcete si zobrazit plný text dokumentu?

 

Využijte 10denního zkušebního přístupu!


 nebo  

si pořiďte předplatné!

Daně a právo v praxi 

Optimální výběr nejdůležitějších informací 
z daňové oblasti.

>> více informací <<

Daňový standard

Ucelený zdroj informací a nástrojů pro 
správu daňové agendy.

>> více informací <<

Daňový expert

Komplexní informační portfolio rozšířené 
o
oblast účetnictví a pracovního práva.

>> více informací <<


Hledáte články zdarma?