Daň z převodu nemovitostí

Daň z nemovitostí
 

Daň z převodu nemovitostí

 

Zdroj formulářů: MFČR

   
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

  Za zdaňovací období 2012
 1. vzor formuláře v PDF (25 5410, vzor č. 15)
 2. pokyny k vyplnění formuláře v PDF (25 5411, vzor č. 17)
 3. dodatek k pokynům k vyplnění formuláře v PDF (25 5411/a, vzor č. 4) - tiskopis se připravuje
 

Změny oproti předchozímu vzoru

 
 1. srovnání formulářů v PDF
 2. srovnání pokynů v PDF
  Za zdaňovací období 2011
 1. vzor předešlého formuláře pro rok 2012 v PDF
 2. pokyny k vyplnění formuláře pro rok 2012 v PDF
 

Přílohy

 

25 5402 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004 (Vzor č. 9)

25 5402/A Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1.1.2004 (Vzor č. 6)

25 5402/B Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004 (Vzor č. 6)

25 5522 Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy (Vzor č. 2)

25 5523 Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem dohodou (Vzor č. 1) 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

 

Za zdaňovací období 2012

 1. vzor formuláře v PDF (25 5461, vzor č. 11)
 2. pokyny k vyplnění formuláře v PDF (25 5462, vzor č. 12)
 

Změny oproti předchozímu vzoru

 
 1. srovnání formulářů v PDF
 2. srovnání pokynů v PDF
 

Za zdaňovací období 2011

 1. vzor formuláře v PDF (25 5461, vzor č. 10) 
 

INFORMACE MF ČR

 

25 MF - 6 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí (Vzor č. 15) 

25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2013 (Vzor č. 16)