Výše příspěvků povinného pojistného na soc. a zdrav. pojištění

Výše příspěvků povinného pojistného na soc. a zdrav. pojištění

V tabulce je uvedena orientační výše příspěvků zahraničního pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen hradit  zahraniční zaměstnavatel ve vybraných zemích. O toto pojistné je poplatník povinen zvýšit příjem ze zaměstnání podle § 6 odst. 13 a 14 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvky na sociální zabezpečení (SP + ZP) v %
Stát Změstnanec Zaměstnavatel OSVČ
Austrálie 0 6 1, 5, SP není
Belgie 14 30,4 4, 7, SP není
Bulharsko 10,4 15 6 28
Dánsko 10,6 0,6 1,0 od 2009
Estonsko  - 33 33
Finsko  6,7 24 23,2
Francie 13,7 42 0
Irsko 5,2 10,8 5
Itálie 9,5 32,1 0
Japonsko 12 12,9 stanovená částka
Kanada 7,3 11,6 9,9 + ZP
Kypr 16,6 15,6 21,6
Litva 3 31 50 % ze základní penze + 15
Lotyšsko 10 25,1 34,8
Lucembursko 14,3 13,5 23
Maďarsko 17 34,6 48,5
Malta 10 + ZP 10 + ZP v závislosti na výši příjmů
Německo 20,8 19,7 19,9 ZP není
NIzozemsko 21,4 15,4 23,4
Norsko 7,8 + ZP 14,1 + ZP 10,7 + ZP
Polsko 18,3 18,3 31,1
Portugalsko 11 23,8 25,4 + ZP
Rakousko 18,9 22,4 19,1
Rumunsko 16 35,4 35,4
Rusko 0 25,7 10 + další z většího příjmu, ZP není
Řecko 16 28,1 18,1
Slovensko 13,4 35,2 36,4
Slovinsko 21,9 13,2 35,3
Španělsko 6,4 30,2 28 + ZP
Švédsko 7 32,4 30,7
Švýcarsko 11,1 11,1 9,2 + ZP
Ukrajina 1,5 + další % 34,8 32 % z min. mzdy + 3 ZP
USA 7,7 7,8 15,3
Velká Británie 9,3 10,8 pevná částka 2,3 GBP + 8 + ZP
Vietnam 6 15 SP není, ZP dobrovolné

  Zdroj: Ministerstvo financí ČR